Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do Sądu Rejonowego w Myszkowie, akt oskarżenia przeciwko 56-letniemu Adamowi J., dotyczący zniszczenia mienia w postaci opon samochodowych.

W toku postępowania ustalono, że 1 października 2018 roku wielu mieszkańców Myszkowa zauważyło, że w należących do nich samochodach zostały przebite opony. W wyniku podjętych działań śledczych, a w szczególności analizy zapisów monitoringu stwierdzono, że opony zostały przebite nożem przez 56-letniego mieszkańca Myszkowa Adama J.

Adam J. został zatrzymany przez policjantów jeszcze tego samego dnia, a przeprowadzone wobec niego badanie wykazało około 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dalszym postępowaniu stwierdzono, że w nocy z 30 września na 1 października  2018 roku Adam J. dokonał w opisany sposób zniszczenia opon w 66 samochodach, zaparkowanych przy ulicach Strażackiej, Kościuszki, Słowiańskiej, Kościelnej, PCK, Spółdzielczej, Skłodowskiej i 11-go Listopada. Łączna wysokość spowodowanych przez niego szkód wynosi około 17.000 zł.

W postępowaniu Adamowi J. przedstawiono zarzut zniszczenia mienia oraz uznano, że jego czyn jest występkiem o charakterze chuligańskim. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam J. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa, lecz nie potrafił w sposób racjonalny wytłumaczyć motywów swojego zachowania. Wyjaśnił, że 30 września wypił znaczne ilości alkoholu i postanowił wyładować złość, przebijając opony w samochodach.

Na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów stwierdzono, że sprawca w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów nie miał zniesionej zdolności rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem, czyli był w pełni poczytalny.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Myszkowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Adam J. był w przeszłości karany za groźby karalne.

Przestępstwo zniszczenia mienia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Skazując za występek o charakterze chuligańskim sąd wymierza sprawcy karę w wysokości nie niższej od dolnej granicy zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto w takiej sytuacji warunkowe zawieszenie wykonania kary może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek